Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ İŞLEMLERİ (7464 SAYILI KANUN)

TURİZM AMAÇLI KİRALAMA İZİN BELGESİ NEDİR?

KİRAYA VERENİN KONUTUNU GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE EN FAZLA YÜZ GÜN SÜREYLE KİRALAMASINA İZİN VERİLMESİ AMACIYLA KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI VEYA KONUTUN BULUNDUĞU İLİN  İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN BELGEDİR.

Yasal dayanak:

«KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN»

Kanun no: 7464  R.G. Tarihi: 2.11.2023

«KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASI FAALİYETLERİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK»

R.G. Tarihi: 27.12.2023

-Turizm amaçlı kiralama izin belgesi başvuruları sadece e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığına yapılır

-Yönetmelik hükmü gereği, yüksek nitelikli konutlar (rezidans) için yapılacak izin belgesi başvuruları Bakanlık (Turizm İşletmeleri Belgelendirme ve  Geliştirme Daire Başkanlığı) tarafından, diğer tüm başvurular ise il kültür ve turizm müdürlükleri tarafından değerlendirilecektir.