Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Arabuluculuk Komisyonu İletişim Bilgileri

Kültür ve Turizm Bakanlığını temsilen İdaremizi ilgilendiren, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri iş veya işlemlerden doğan özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümlenmesi için 6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun  "İdarelerin Temsili’’ başlığı altındaki 18/3. Maddesinde belirtilen" "İdare Merkezde veya taşra teşkilatlarında komisyon kurabilir.’’ hükmüne istinaden İdaremizi temsil etmek üzere Valilik Makamının 16/07/2021 tarih ve 1551874 sayılı Oluru ile Taşra Arabuluculuk Komisyonu oluşturulmuştur.

3439 sayılı ve 02.06.2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliğinin 18’inci maddesinin 2’nci fıkrasında geçen "İdare, arabuluculuk davetlerinin yapılacağı adres, kayıtlı elektronik posta adresi ve telefon numarasını, bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde internet sitesinde yayınlar.” ibaresi gereği Arabuluculuk Komisyonu üyelerine ait bilgiler aşağıdaki gibidir:

ADI SOYADI  ASİL/ YEDEKÜNVANIEMAİL ADRESİADRESİ 
 Erol USLUASİL İL MÜDÜRÜerol.uslu@ktb.gov.trİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / VAN
 Necmeddin BAYHANYEDEK KURUL MÜDÜRÜnecmeddin.bayhan@ktb.gov.tr İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / VAN
 Abdurrahman ŞAHİNASİLİL MÜDÜR YARDIMCISI abdurrahman.sahin@ktb.gov.trİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / VAN
 Veysel AKINYEDEKRÖLÖVE VE ANITLAR MDÜRÜveysel.akin@ktb.gov.trİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / VAN
 Fahreddin KARAKOÇASİLİL MÜDÜR YARDIMCISI V.fahreddin.karakoc@ktb.gov.trİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / VAN
Fatih ARAPYEDEKMÜZE MÜDÜR V. fatih.arap@ktb.gov.trİl Kültür ve Turizm Müdürlüğü / VAN

Telefon  : 0432 280 17 00 - 0432 280 17 00
Faks      : 0432 280 17 47
E-Posta: iktm65@ktb.gov.tr
KEP Adresi: vankulturturizm@hs01.kep.tr