Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım


RESTORASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YARDIM ŞUBESİ MÜDÜRLÜĞÜ (TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARINA YARDIM)

SORU

CEVAP
Korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli olan taşınmaz için Bakanlıkça sağlanan destekler nelerdir?

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 12’nci maddesi gereğince hazırlanan ve 27/05/2015 tarih ve 29368 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Sağlanmasına Dair Yönetmelik’ kapsamında, özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen taşınmazların projelerinin elde edilmesi ve onarımlarının yapılabilmesi amacıyla Bakanlığımızca ayni, nakdi ve teknik yardım sağlanmaktadır.

Nakdi Yardım

Proje Yardımı: Komisyon’un uygun gördüğü oranlarda, 75.000 TL’ye kadar.

Uygulama Yardımı: Toplu başvurularda yaklaşık maliyetin %80’ine, münferit başvurularda ise yaklaşık maliyetin %70’ine kadar ve her halükarda 300.000 TL’yi geçmemek üzere.

Teknik Yardım

Bakanlık proje hazırlanması veya hazırlatılması ile proje ve uygulama aşamalarında ihtiyaç duyulan teknik yardımı verebilir.

Ayni Yardım

Komisyonca gerek görülmesi durumunda taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve onarımı için uygulama yardımının bir kısmına ya da tamamına ait inşaat malzemeleri Bakanlık tarafından temin edilebilir.


Bakanlıkça hangi taşınmazlara yardım veriliyor?


Bakanlıkça yardım sağlanabilmesi için taşınmazın ilgili Koruma Bölge Kurulu tarafından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescillenmesi ve mülkiyetinin özel hukuka tabi gerçek ve tüzel kişilere ait olması gerekir.