Van İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
  • Neredeyim :

EROL USLU CV

MESLEKİ DENEYİMİ:

2008 yılında Yrd. Doç. Dr. Bülent Nuri KLAVUZ Başkanlığında yürütülen Muş İli ve Çevresi Yüzey Araştırması Bakanlık Temsilciliğini yaptı.
2010 Yılı Van Müzesi Başkanlığında yapılan Hüsrev Paşa Hanı Kazı Çalışması
2011 Yılı Hakkari İli, Şemdinli İlçesi, Kayme Sarayı Kazı ve Temizlik Çalışması
2011 Yılı Van İli, İpekyolu İlçesi, Hüsrev Paşa Külliyesi Çifte Hanı Kazı Çalışması
2012 Yılı Yrd. Doç. Dr. Bülent Nuri KLAVUZ Başkanlığında yürütülen Muş İli ve Çevresi Yüzey Araştırması Bakanlık Temsilcisi
2013 Yılı Doç. Dr. Gülsen BAŞ Başkanlığında yürütülen Bitlis Merkezde yer alan Bitlis Kalesi çalışmalarında Bakanlık Temsilcisi
2014 Yılı Van İli, Gürpınar İlçesi, Çavuştepe Kale Kazısı Kazı Başkanı
2016 Yılı Van İli, Muradiye İlçesi, Körzüt Kalesi Kazı Başkanlığı
2017 Yılı Van İli, Erciş İlçesi, Ulupamir Mahallesi Gürgürbaba Tepesi Pleistosen Dönem Kazısı Kazı Başkanı
2018 Yılı Van İli, Erciş İlçesi, Ulupamir Mahallesi Gürgürbaba Tepesi Pleistosen Dönem Kazısı Kazı Başkanı
2020 Yılı Van İli, Gürpınar İlçesi, Otbiçer Mahallesi İremir Höyük Kazı Başkanı
2021 Yılı Van İli, Gürpınar İlçesi, Otbiçer Mahallesi İremir Höyük Kazı Başkanı
2021 Yılı Van İli, Erciş İlçesi, Zernaki Tepe Antik Kenti Kazı Başkanı
2021 Yılı Van İli, Edremit İlçesi, Şabaniye Mahallesi Mezarlık Alanı Kazı Başkanı

BİLİMSEL ÇALIŞMALARI:

- Rafet Çavuşoğlu, Bilcan Gökçe, Erol Uslu; 37. Kazı Sonuçları Toplantısı 1. Cilt, Çavuştepe Kalesi 2014 Yılı Kazısı, 2015, 357-378.
- Erol Uslu, İsmail Baykara; 40. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Gürgürbaba Tepesi Paleolitik Çağ Kazısı 2017 Yılı, 2018, 469-484.
- Erol Uslu, İsmail Baykara; 41. Kazı Sonuçları Toplantısı 2. Cilt, Gürgürbaba Tepesi Kazısı 2018 Yılı, 2019, 591-601.
- Erol Uslu; Türkiye'de Gelişen Çağdaş Müzecilik Anlayışı Işığında Yeni Van Müzesi Teşhiri, Sanat ve Kültür Tarihi Araştırmaları, 2020, 42-66.
- Erol Uslu; Geçmişten Günümüze Van Müzesi, İpekyolu Kültür ve Sanat Dergisi, Sayı 1, 2020, 28-31.
- Rafet Çavuşoğlu, Erol Uslu; A unique metal belt from the Museum of Van depicting a fortress, Anatolica Volume 46, 2020, 1-12.
- Erol Uslu; Toplumsal Gelişmelerde Müze ve Müzecilik üzerine Bir Değerlendirme, Diyar-ı Van Şehir ve Kültür Dergisi, Sayı 1, 2021, 12-15.
- Erol Uslu; Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, “Körzüt Kalesi Tapınak Alanı 2016 Yılı Kurtarma Kazısı” Sayı 82, 2021, 125-135.
- Erol Uslu; Tanrı Eiduru’nun Gölgesinde Bir Urartu Kenti Ayanis, Ayans Kenti Kazı Çalışmalarından Van Müzesinin Kazanımları, Ege Yayınları, 2021, 1-14.
- Erol Uslu, Hanifi Biber, Rafet Çavuşoğlu, Hakan Yılmaz, Sabahattin Erdoğan, Sinan Kılıç; “İremir Höyük 2020 Yılı Kurtarma Kazısı” Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi, Sayı: 85, 2023, s. 43-57.


KİTAP ÇALIŞMALARI:

- Anadolu’da Ortaçağ Türk Mimarisinin Sıradışı Bir Örneği “Van Ulu Cami” 2023, Ankara.


HAKEMLİK ÇALIŞMALARI:

-30.09.2020: Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Ulaşmada Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetiminin Rolü; Disiplinlerarası Bir Yaklaşım” ID: 800950

PROJE ÇALIŞMALARI:

- 365VAN Gelişim ve Kalkınma Planı / Genel Koordinatör
- Akademi Van Projesi / Kurumlar Arası Koordinatör

ONLİNE SUNUM VE BİLDİRİLER:

24.01.2021: Yüzüncü Yılı Üniversitesi, Turizm Fakültesi, “Müzelerin İşlevi”
31.03.2021: Türkiye Müzeciliğinde Çağdaş Yaklaşımlar Panel, “Klasik Müzecilikten Çağdaş Müzecilik Anlayışına Van Müzesi”
21.04.2021: Yüzüncü Yılı Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 45. Turizm Haftası Etkinlikleri Paneli, “Van Turizminin Geleceğine Bakış Genel Bir Değerlendirme”
25.04.2021: II. Doğu Anadolu Arkeolojisi Çalıştayı, “Akademik Çalışmalarda Müzelerin Rölö ve Önemi”
Yüyüncü Yıl Üniversitesi, Turizm Fakültesi “Van'ın Tarihi, Kültürü, Sanatı ve konu başlığı anlatıldı.

İLGİ ALANLARI: Eski Osmanlıca Türkçesi, Farsça, Sanat Tarihi ve Arkeoloji ile Ortaçağ Tarihi